La risposta di «INTEGRA» alle richieste di salute e integrazione sociale delle donne migranti / Odgovor projekta INTEGRA na potrebo migrantk po zdravju in socialni integraciji

Tipologia evento: 
home
Terza Missione
Data evento
Data inizio evento: 
13/04/2019 - 09:00
Data fine evento: 
13/04/2019 - 14:00
Data pubblicazione evento
Pubblicato il: 
11/04/2019

Il progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2014-2020 INTEGRA “Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale, salute sessuale e riproduttiva” ha affrontato un argomento finora poco esplorato: la tutela della salute delle donne migranti provenienti da aree del mondo le cui culture sono fortemente connotate da una impronta patriarcale che influisce direttamente sulla loro salute sessuale e riproduttiva.

Il progetto, con capofila l’Università di Trieste - Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute - ha coinvolto l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, l’Ospedale di Postumia, la Facoltà di Scienze della Salute dell’Università del Litorale e l’Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF).

Oltre a descrivere il fenomeno e a sviluppare delle linee guida di intervento per gli operatori sanitari e sociali, il progetto ha svolto una formazione specifica focalizzata sul superamento delle difficoltà di comunicazione interculturale. Per i soli operatori sanitari, è stata proposta una formazione medica specifica per la cura delle donne migranti anche nei casi più gravi come la mutilazione genitale femminile. Infine, è stata fatta una formazione dei mediatori interculturali per una loro specializzazione nel settore sanitario e per creare nuovi mediatori sensibili ai temi della salute sessuale e riproduttiva e ai diritti delle donne migranti.

Il convegno finale vuole fare il punto di quanto emerso dagli studi e dai confronti con le istituzioni sulle linee guida, sulle buone pratiche e sulle proposta di politiche d’integrazione sociale.

L’evento si svolgerà in lingua italiana e slovena. È prevista l’interpretazione simultanea.

INGRESSO LIBERO

---

Projekt INTEGRA — Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje, sofinanciran v sklopu programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014–2020, se je lotil doslej manj raziskane teme, in sicer varovanja spolnega in reproduktivnega zdravja migrantk, ki prihajajo iz kultur z močnimi patriarhalnimi vzorci, kar izrazito vpliva na spolno in reproduktivno zdravje žensk.

Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede in Oddelek za vede o zdravju. Sodelovali so kot projektni partnerji bolnišnica IRCCS Burlo Garofolo, bolnišnica Postojna in Univerza na Primorskem – Fakulteta za vede o zdravju, pridruženi partner je pa Združenje ANOLF.

Poleg ocene obravnavanega pojava in razvoj smernic za zdravstvene in socialne delavce, so partnerji projekta organizirali strokovno izobraževanje, usmerjeno v premagovanje težave pri medkulturni komunikaciji in še posebno medicinsko usposabljanje o zdravljenju migrantk, tudi v težkih primerih, kot je npr. pohabljanje ženskih spolnih organov. Izvedeno je bilo tudi izobraževanje za medkulturne mediatorje, da bi se specializirali na zdravstvenem področju, in usposabljanje novih mediatorjev, ki bodo bolj dovzetnih za teme, kot so spolno in reproduktivno zdravje ali pravice migrantk.

Na zaključni simpozij Vam želimo predstavljati to, kar smo ugotovili v sklopu projekta z raziskovalnimi dejavnostmi in z razpravami s pristojnimi institucijami o smernicah, dobrih praksah in predlogi politik za socialne integracije.

Simpozij bo potekal v italijanskem in slovenskem jeziku. Na voljo bo simultano tolmačenje.

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA

Luogo: 

Aula magna SSLMIT

Via Filzi 14, Trieste

Konferenčna dvorana SSLMIT (Narodni dom)

Ulica Filzi 14, Trst

Promotore: 
Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 - 13:23
Share/Save